Nieuws


"Muziek voor iedereen!"


NIEUWS

START NIEUWE SERIES VOOR DE JONGSTEN

Op de maandagen starten in oktober weer de  nieuwe jaarcursussen Muziek voor Kleuters en AMV-insturmentorientatie in Pijnacker.

En heel leuk: we starten ook met een AMV-instrumentorientatie in Delfgauw op donderdag, locatie Triangel!

Er zijn al flink wat geinteresseerden, dus wacht niet te lang met aanmelden!


Ook staat in oktober, op de woensdgochtenden, weer een serie gepland van de superleuke peuter-lessen met veel muziekplezier voor de kleintjes!

Laat je meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, spelen, bewegen, luisteren en ontdekken. De lessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger en worden gegeven door Yvonne Rietbergen.


LESSEN MUZIEKSCHOOL PER 2 JUNI WEER OP LOCATIE PIJNACKER

Per 2 juni 2020 starten de meeste lessen weer in de Ontmoetingskerk!
De zang- en dwarsfluitlessen beginnen een week later, omdat we hiervoor extra maatregelen moeten nemen. Om praktische redenen zijn ook de gitataarlessen nog een week langer digitaal. We hopen dat in die tweede week ook de lessen in Delfgauw in de Triangel weer kunnen starten.

De ontwikkelingen wat betreft het Coronavirus zijn positief en volgens de geldende richtlijnen mogen we weer. Uiteraard onder de voorwaarde dat het virus op zijn retour blijft en niet opnieuw oplaait. Ondertussen doen we er alles aan om de veiligheid van leerlingen en docenten te waarborgen. Daartoe hebben we maatregelen getroffen en een protocol opgesteld, waarin we nauw samenwerken met de Ontmoetingskerk.

Terugkijkend op de afgelopen  periode, waarin Corona snel om zich heen greep en ons leven ging bepalen, kijken we met trots terug op hoe de docenten snel, goed en enthousiast het digitale lesgeven hebben opgepakt. Binnen de kortst mogelijke tijd hebben zij, met behulp van een soort digitale studio thuis en de beste opties voor videobellen, digitale lessen voor al onze leerlingen gerealiseerd. Geweldig!

En ook hulde aan de ouders die de videolessen voor hun kind(eren) zo snel hebben mogelijk gemaakt! We hoorden dat het voor veel (alternatief) muziekplezier heeft gezorgd!
Wij zijn heel blij met de positieve reacties en de waardering die via vele kanalen tot ons zijn gekomen!
Maar ‘echt’ samen met je docent zijn en vooral ook het echte samenspel is toch het allerleukst!

PHOTO-2020-04-02-17-29-56
PHOTO-2020-03-30-20-40-42[4]
PHOTO-2020-03-30-20-40-42[3]
PHOTO-2020-03-30-20-40-42[2]
PHOTO-2020-03-30-20-40-42[1]
PHOTO-2020-03-30-20-40-42
PHOTO-2020-03-19-19-47-33
PHOTO-2020-03-19-21-09-59
PHOTO-2020-03-17-13-51-10
PHOTO-2020-03-17-20-51-14
PHOTO-2020-03-20-14-28-31
PHOTO-2020-03-25-18-27-49
PHOTO-2020-03-19-19-33-19
PHOTO-2020-03-19-16-38-16
PHOTO-2020-03-19-19-32-07
PHOTO-2020-03-20-13-49-31
PHOTO-2020-03-19-21-10-00
PHOTO-2020-03-17-13-50-17

MUZIEKSCHOOL GAAT DIGITAAL IN VERBAND MET CORONA-VIRUS

Niemand zal de ontwikkelingen rond het Corona-virus zijn ontgaan.

Op basis van de adviezen van het RIVM  en de koepel van medisch specialisten, hebben wij besloten dat het niet verantwoord is om onze lessen op de gebruikelijke wijze door te laten gaan. De scholen zijn dicht en er wordt geadviseerd sociale contacten zoveel mogelijk te mijden.
Ook voor De Muziekschool leidt dit helaas tot de consequentie dat er tot - in ieder geval – t/m 5 april 2020  geen lessen, repetities, concerten en ensembles zijn op de leslocaties.

De docent doen hun best om toch zoveel mogelijk lessen te geven. Digitaal, of indien mogelijk later als inhaalles of een andere extra muzikale activiteit.
Zij hebben  hierover contact met hun leerlingen opgenomen.

Deze maatregel is genomen met het oog op de gezondheid van onze leerlingen, docenten en ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.
Wij doen ons best om onze leerlingen ook in deze periode zoveel mogelijk muziek te laten maken en daarvan te laten genieten!

LEUKE ACTIE SAMEN MET PLUS
PLUS is een supermarkt die sterk geankerd is in de Pijnackerse gemeenschap. Zij verkopen ook veel lokale producten en werken samen met de Pijnackerse clubs, stichtingen en verenigingen. Toen eigenaar Sabine Zondag ons uitnodigde om mee te doen aan deze spaaractie, hebben wij dan ook direct ja gezegd.

Bij de afsluiting van de actie bleek dat vele Pijnackernaren voor ons hadden gespaard!


Bestuurder Agnes Melis mocht voor De Muziekschool een cheque van € 219,74 uit handen van Sabine Zondag van Plus ontvangen. Hiervan kunnen we een paar mooie muziekstandaarden aanschaffen.

Dank aan alle spaarders en Plus Sabine Zondag!

SPELEN MET MUZIEK VOOR PEUTERS

Op de woensdagen start in oktober om 10.15 uur  weer een serie van deze superleuke peuter-lessen met veel muziekplezier voor de kleintjes!


Laat je meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, spelen, bewegen, luisteren en ontdekken. De lessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger en worden gegeven door Yvonne Rietbergen.


Gedurende het lesjaar zijn er 3 series van 11 lessen Spelen met Muziek voor Peuters wekelijks op de woensdagochtend.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier, of bel voor meer informatie met 06-51436366.

OPEN HUIS

Het jaarlijkse Open Huis werd dit jaar gehouden op zaterdag 21 september. Het werd een gezellig Muziekschoolfeestje waar kennis gemaakt werd met instrumenten, docenten en leerlingen van De Muziekschool. En uiteraard met onze nieuwe zangdocente Dascha en onze nieuwe locatie De Ontmoetingskerk.

Er was een open podium, waardoor er gezellig veel muziek klonk. Ook de ensembles van De Muziekschool lieten van zich horen.
Onze leerlingen lieten de gasten  ervaren hoe leuk muziek maken is!


Ook wethouder Peter Henneveer kwam langs. Hij liet zich uitgebreid door docente Yvonne informeren over de schoolprojecten van De Muziekschoool. Tot slot speelde hij, na instructie van Yvonne,  'Alle Menschen werden Bruder' op de symbaal.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige muzikale happening.

ZATERDAG 6 APRIL EEN HELE OCHTEND MUZIEK VOOR PEUTERS 

Allemaal peuters van Pijnacker-Nootdorp kwamen zingen, muziek maken, spelen, bewegen en ontdekken! Met mama, papa, oma, opa of iemand anders die samen met hen het plezier van muziek wilden ervaren.


Een leven lang muziekplezier, dat is wat De Muziekschool Pijnacker iedereen toewenst.

En daar kan je niet vroeg genoeg mee starten. Zaterdag 6 april begon de ochtend om 9.15 uur met een les Peutermuziek door Yvonne Rietbergen. Een speelse muziekles voor peuters en hun begeleider.


Vervolgens was er met een hapje en een drankje, een rustmomentje met een Meet en Greet met de lieve muzikale handpoppen van de Peutercursus. Een visje werd aan de zeehond gevoerd, gedanst met aapje en er werd geprobeerd om  schildpad uit zijn schild te lokken.


Daarna verzorgde Yvonne een amishibai-vertelling. Geconcentreerd werd er geluisterd en meegedaan met het verhaal en weggedroomd bij de illustraties en muziek rondom een Japans vertelkastje.  Dansend op mooie muziek en met vrolijke balonnen kwam er een einde aan deze gezellige muzikale ochtend.


NIEUW! VERJAARDAGSFEESTJE

Het is mogelijk om een verjaardagsfeest te boeken. Jan Hendrik zorgde voor een supserslagwerkfeestje van Tom!

IMG_0470
IMG_0457
IMG_0462

NIEUW! LESSEN MUZIEKTHEORIE

Onze pianodocente Inessa start  op veler verzoek met een jaarcursus muziektheorie op maandag 1 oktober. Iedere leerling van De Muziekschool, maar ook anderen die zich willen verdiepen in de muziek zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier of vraag meer informatie aan je eigen docent.


NA SCHOOLCONCERTEN INSTRUMENTEN UITPROBEREN

Vrijdag 14 september kwam de Stichting Educatieve Orkest Projecten naar Pijnacker met een heel bijzonder project voor de scholieren van het basisonderwijs.

“Wolfgangs Wondere Wereldreis” wil niet alleen de kinderen kennis laten maken met klassieke muziek, maar hen ook stimuleren zelf een instrument te leren bespelen.


RBO Sinfonia (een professioneel orkest) voerde de Classical Kids Symphony Show “Wolfgangs Wondere Wereldreis” uit voor leerlingen van zes Pijnackerse basisscholen.


Uiteraard deed ook De Muziekschool mee. Onze missie is immers: Muziek voor Iedereen!

De dag na het concert konden de kinderen tijdens het Open Huis van De Muziekschool kennismaken met elf instrumenten die ze tijdens het concert hebben gezien en gehoord. De instrumenten konden worden uitgeprobeerd, zodat ervaren kon worden hoe dat klinkt en voelt!


ZOMERCONCERT

Vrijdag 29 juni konden familie en iedereen die maar wilde, weer genieten van het gezellige Zomercontcert dat de leerlingen van De Muziekschool verzorgden.

Met bijzondere muzikale verrassingen van klassiek tot pop, door jong en 'oud'.

Met blije gezichten vertrokken leerlingen en familie richting de zomervakantie. Maar niet voordat de altijd betrokken en enthousiaste docenten - die letterlijk allemaal aanwezig waren - in de bloemetjes waren gezet en een groot applaus van de leerlingen en het publiek in ontvangst hadden genomen!

INSTRUMENTENPARADE VOOR EN DOOR LEERLINGEN

Op dinsdag 24 april heeft de jaarlijkse AMV-instrumentenparade plaatsgevonden

Alle AMV-leerlingen en hun ouders konden die avond kennismaken met de instrumenten die mogelijk voor hen in het verschiet liggen.

Leerlingen van de verschillende muziekschooldocenten lieten hun instrument horen door kort op te treden. Ook vertelden sommigen hoe leuk het was op juist dat instrument te bespelen. De ouders en de AMV-leerlingen kregen zo op een leuke manier een goed beeld van wat de mogelijkheden kunnen zijn na ½ jaar les en een wat langere periode les op een bepaald instrument.

Nu mogen de AMV-leerlingen kiezen: op welke 2 instrumenten willen zij de komende tijd een proefles van de vakdocent??

WINTERCONCERT

Vrijdag 16 februari hebbenen onze leerlingen een prachtig Winterconcert verzorgd.


KLEUTERCURSUS

De hele week ervoor werd er  gerepeteerd voor het gezamelijk te spelen stuk Viva la Vida.

En de leerlingen van Margriet troffen wel heel bijzondere voorbereidingen

voor het zelfgemaakte instrument dat ze lieten klinken!

START LESSEN NA DE ZOMERVAKANTIE

In de week van 7 september starten de lessen weer. Bij uitzondering starten enkele docenten een week eerder. Deze docenten informeren hun leerlingen hierover.

LESSEN

In verband met de Corona-pandemie werden alle lessen vanaf 16 maart digitaal gegeven.

Medio juni 2020 vinden de lessen weer op locatie plaats. Er gelden veiligheid maatregelen. Zie nieuwstekst hiernaast. 

CONCERTEN EN CONCERTJES

In verband met de Corona-pandemie zijn er tot nader orde geen concerten. De docenten werken aan andere mogelijkheden om de leerlingen de mogelijkheid te geven muzikaal van zich te laten horen,

PEUTERLESSEN

Bij voldoende aanmeldingen start binnenkort op de  woensdagochtend weer een serie van 11 lessen 'Spelen met Muziek voor Peuters' en hun 'begeleider'.

Tijd: woendagochtend 10.15 uur

Plaats: De Muziekschool in de Ontmoetingskerk

ELKE MAAND PROEFLESSEN

Neem contact op voor 4 proeflessen voor 45,00 euro op een instrument naar keuze

NIEUWSBRIEF

Klik hier voor de meest recente Nieuwsbrief voor leerlingen, ouders, scholen en relaties

Een jaar lang hebben zij met veel plezier - op een speelse manier - de basisprincipes van de muziek geleerd en ervaren.

In de eerste week van oktober is docente Hilde weer gestart met de eenjarige cursus voor 5 jarigen.

Aanmelden of informatie? info@muziekschoolpijnacker.nl of bel 06-514 36 366

Maandag 25 september hebben deze kanjers hun cursus Spelen met Muziek succesvol afgerond. Met ballon en diploma!

OPEN HUIS zaterdag 16 september 2017

Onder muzikale begeleiding van de leerlingen van De Muziekschool kon iedereen gezellig binnenlopen bij de Schatkaart om kennis te maken met instrumenten en docenten van De Muziekschool.

Graag een instrument bespelen of nog twijfel welk instrument? Iedereen was van harte welkom. Onze docenten beantwoordden alle vragen en lieten ieder die dat wilde de verschillende instrumenten uitproberen.

Leerlingen traden op met veel plezier en ook de openbare repetitie van het Muziekschool Orkest was een groot succes.

Het was goed om te ervaren hoe leuk het is om muziek te maken!


Heeft u het Open Huis gemist? Bel gewoon even 06-514 36 366, dan regelen we alsnog een kennismaking!

MUZIEKSCHOOL ORKEST speelde tijdens DE VERBEELDING

Op 23 en 24 september was er voor iedereen - ook dicht bij huis- wat te vinden langs de prachtige kunstroute van de Verbeelding. Op 25 bijzondere locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede was twee dagen lang van 11.00 tot 17.00 uur kunst te bewonderen én te kopen van landelijk bekende kunstenaars, maar ook van lokale kunstenaars. Op die locaties vonden optredens plaats op het gebied van zang, dans, muziek, theater en vertelkunst.


Uiteraard was ook De Muziekschool weer van de partij!

Op zondag 24 september in de dorpskerk in Nootdorp speelde  Margriet Tubbing met haar Nebiolo Quintet 'De schilderijententoonstelling'.

Vervolgens dirigeerde zij het Muziekschool Orkest en het Pijnackers Kamer Orkest in een gezamenlijke concert.

NU OOK SLAGWERK BIJ DE MUZIEKSCHOOL

TA DAM! Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: De Muziekschool start met slagwerk/drumlessen. En we hebben niet zomaar een docent gevonden: Jan Hendrik Hootsen heeft - net als alle andere docenten - uiteraard zijn diploma van het conservatorium, maar ook  jarenlange ervaring met lesgeven, leuke projecten en eigen optredens. Binnenkort vindt u nog veel meer informatie over hem op deze website.


Als hij praat over het lesgeven en over de onnoemelijk veel slagwerkinstrumenten die er zijn, beginnen zijn ogen te glimmen! Of hij slaat als voorbeeld even een inspirerend roffeltje op het stoeltje naast hem...

Wij zijn superblij dat Jan Hendrik ons team van docenten komt versterken!

In januari starten zijn slagwerk/drum-lessen.


Nieuwsgierig geworden? Neem 4 proeflessen voor 45,00 euro of maak even een afspraak om kennis te maken: 06-514 36-366.

ALTIJD WELKOM

Het lesjaar begint jaarlijks op 1 oktober, maar tussentijds aanmelden en direct starten is altijd mogelijk. Aanmelden kan door het inschrijfformulier op deze site te mailen naar info@muziekschoolpijnacker.nl

EEN GRIEZELIG VERHAAL in de Schatkaart

Magriet, onze sax- en klarinetdocente vertelde samen met vier collega's  het muzikale verhaal van de prinses en haar vader, een strenge en griezelige graaf.

De  leerlingen maakten kennis met de viool, de klarinet, hoorn en de fagot en ervoeren hoe muziek een sfeer, een personage of een gebeurtenis kan overbrengen.

En de musici? Zij hadden veel plezier en kunnen hun voorstelling nog beter maken dankzij alle feedback die zij van de leerlingen van de Schatkaart kregen!

MUZIKAAL OP STAP

Zondag 2 oktober hebben het Pijnacker Kamerorkest, het Arco Classico en 3 leerlingen van De Muziekschool een Lunchconcert gegeven in het Musée de la Bière in Stenay, Frankrijk. Op het programma stonden ondermeer stukken van Rimski-Korsakov, Bartok en Sibelius.

Muziekschooldocenten Margriet en Jorien, de dirigenten van deze twee orkesten, hadden de handen ineen geslagen voor deze korte tournee.

In het klooster Ermitage de Saint Walfroy in Margut is er onder leiding van Margriet grondig gerepeteerd om samen tot iets moois te komen.

Dit harde werken, in combinatie met het culinair genieten en het wandelen in de prachtige omgeving resulteerde, volgens zowel het publiek als de orkestleden, in een zeer geslaagd concert!


SAMEN IN DE LES BIJ BASISSCHOOL DE TRIANGEL

Overal klonk gezang in bassischool Triangel in Delfgauw!

30 augustus waren er workshops voor alle leerlingen en werd een lied ingestudeerd dat later met de hele school voor de ouders op het schoolplein werd gezongen:

SAMEN MAKEN WIJ MUZIEK!


Het was de spetterende start van een muzikale  samenwerking in het kader van MuziekImpuls. De docenten van De Muziekschool komen iedere week in elke groep de leerkracht ondersteunen bij de muziekles.

Een geweldig project onder het motto: muziek voor ieder kind!


Bekijk het filmpje op Telstar TV.

http://www.telstar-online/nieuws/telstartv/40187/-telstar-tv-muziekschool-pijnacker-kijkt-weer-vooruit


JEUGD CULTUURFONDS

Per 1 januari 2014 kent de Gemeente het Jeugdcultuurfonds. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen met een inkomen minder dan 110 % van het sociaal minimun - kunnen in aanmerking komen voor jaarlijkse ondersteuning door dit fonds. Er zijn enkele voorwaarden voor aanvraag en toekenning. Meer informatie kan worden verkregen bij de Gemeente. Ook bij de muziekschool (06 51 436 366) kunt u informatie krijgen en /of ondersteuning bij een aanvraag.

OPEN HUIS

Zaterdag 10 september  kon weer kennis gemaakt worden met instrumenten en docenten van De Muziekschool.

Alle leerlingen mochten aan een vriendje, broertje, zusje, nichtje, neefje etc een gratis proefles op de Open Dag weggeven!

Iedereen die langskwam werd met open armen ontvangen, kon de instrumenten 'uitproberen' en vragen stellen aan onze enthousiaste docenten. Uit alle lokalen van de Schatkaart klonk muziek. Van mooie optredens van de leerlingen, maar ook van de veelal jonge bezoekers die de verschillende instrumenten leerden kennen.

Heeft u het Open Huis gemist? Bel gewoon even 06-514 36 366, dan regelen we alsnog een kennismaking!

BASISMUZIEKONDERWIJS

Voor kinderen van groep drie en vier van de basisschool die nog geen instrument willen kiezen wordt door Hilde de Wolf de basiscursus AMV/Instrumentorientatie gegeven.

De cursus duurt 1 jaar en start in oktober. De lesdag is maandag.

MUZIEKSCHOOL NU OOK IN DELFGAUW

Op de basisschool De Triangel geeft Hanneke dwarsfluitles. Ook de andere docenten willen daar beginnen als er belangstelling voor is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Triangel of De Muziekschool.  info@muziekschoolpijnacker.nl


MUZIEKSCHOOL ACTIEF BIJ PRODUCTIE '1001 NACHTEN'

In het kader van De Verbeelding werd op zaterdag 24 en zondag 25 september het muziek- en toneelspektakel '1001 nachten' opgevoerd. Voor deze productie werd er een gelegenheids-koor, -orkest en -acteergroep samengesteld.

Onze sax- en klarinetdocente Margriet Tubbing dirigeerde het gelegenheidsorkest.

Was u er niet bij? Dan heeft u wat gemist: een geweldige ervaring met veel humor en muziek.

SPELEN MET MUZIEK

Een gewelige muzikale ervaring vooral voor kinderen uit groep twee/drie van de basisschool.

Zingen, luisteren, bewegen en spelen op een aantal eenvoudige muziekinstrumenten in een klein groepje van 2, 3 of 4 kinderen.

Samen genieten van muziek. Spelenderwijs leren de kinderen enkele belangrijke muzikale begrippen en worden motoriek, sociale vaardigheden en woordenschat gestimuleerd.

Boven alles staat natuurlijk het plezier in het muziek maken!!

PROEFLESSEN

Er zijn mogelijkheden om proeflessen te krijgen op De Muziekschool.

Kosten zijn 4 lessen voor 45 euro. Aanmelding kan door een mail te sturen aan

info@muziekschoolpijnacker.nl

INSTRUMENTKEUZE DOOR AMV-LEERLINGEN

19 april hebben een flink aantal leerlingen van De Muziekschool , vol enthousiasme voor hun eigen instrument, een instrumentenparade gehouden voor de AMV-leerlingen van Hilde de Wolf.

Na een jaar waarin deze 6/7 jarigen spelenderwijs noten leerden lezen en kennismaakten met de basisprincipes van de muziek konden ze nu ervaren hoe het is om een instrument te leren spelen!

Alle AMV leerlingen mochten vervolgens kiezen op welke twee instrumenten ze een proefles bij de vakdocent gingen volgen. Sommigen wisten het direct, maar anderen stonden voor een moeilijke keuze: er waren zoveel instrumenten leuk!


FEESTELIJKE OPENING NIEUWE LOCATIE VAN DE MUZIEKSCHOOL

Begeleid door veel muziek en gezelligheid heeft Klaas de Vries de nieuwe locatie van De Muziekschool geopend op 23 januari 2016. Directeur Jan Snijder van de Schatkaart ontving een muzieksleutel en muziekschoolbestuurder Agnes Melis een deursleutel.

Beiden gaven aan heel blij te zijn met deze samenwerking. De symboliek van de twee sleutels gaf goed aan dat de samenwerking meer in houdt dan huren alleen!

WORKSHOPS VOOR ALLE LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL DE SCHATKAART

Dinsdag  19 januari 2016 was de aftrap van de muzikale samenwerking tussen basisschool De Schatkaart en De Muziekschool. Nadat de docenten zichzelf en hun instrumenten hadden voorgesteld hebben groep 1 en 2 met veel plezier een les AMV gevolgd en konden de andere leerlingen twee workshops volgen op een instrument naar keuze. Tot slot werd er met de docenten van De Muziekschool een lied ingestudeerd waarin de samenwerking werd bezongen: SAMEN.

EN DE WINNAAR IS: Gijs Pastor!

Gijs heeft de prijs gewonnen van de werkbladen tijdens de workshopdag op de Schatkaart. Vier lessen op een instrument naar keuze. Hij heeft gekozen voor gitaar. Wij wensen hem veel plezier bij de lessen van Ratko!

BESTUUR

Het bestuur van de muziekschool bestaat uit vrijwilligers. Momenteel staan er vacatures open voor publiciteit en sponsor- en fondsenwerving.

We vergaderen enkele keren per jaar en verdelen de werkzaamheden in goed overleg.

Indien u belangstelling heeft schroom niet contact met ons op te nemen, we kijken uit naar nieuwe bestuursleden!

www.muziekschoolpijnacker.nl