tarieven


"Muziek voor iedereen!"

TARIEVEN

2019 - 2020

Het cursusjaar loopt van 1 oktober tot 30 september


Kennismaking/introductie 4 proeflessen


tarieven exl btw**


       45,00


JAARCURSUSSEN


Instrumentaal onderwijs per leerling***

      665,00


Instrumentaal onderwijs individueel

20 minuten

30 minuten

45 minuten

     

      665,00

    1000,00

    1500,00

Spelen met Muziek voor Kleuters

Groepje van 4-8 kinderen een half uur les*

indien grotere groep 45 minuten les 

   

 

      270,00****

     

   


Basis Muziekonderwijs en Instrument Orientatie

Voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de basisschool.

Groepje van 4-8 kinderen een half uur les.

indien grotere groep 45 minuten les 


     

      270,00****


Deelname ensemble leerling

Deelname ensemble niet-leerling

        89,00

      180,00


     

Muziektheorie/solfege leerling

Muziektheorie/solfege niet-leerling

wekelijkse groepsles van 45 minuten, indeling naar niveau en leeftijd

      185,00     

      255,00 

   


Inschrijven gedurende het cursusjaar is vrijwel altijd mogelijk!

      lesgeld naar rato


KORTE CURSUS


Spelen met Muziek voor Kleuters met (groot-)ouder/verzorger (rond 1jaar-basisschool)

3 cursussen in 2019-2020

oktober - kerstvakantie: serie van 11 lessen

januari t/m maart: serie van 11 lessen

april t/m juli: serie van 11 lessen


     

       

       88,00

       88,00

       88,00

*    afhankelijk van het aantal aanmeldingen


**   muzieklessen aan kinderen/jongeren tot 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.

Voor volwassenen geldt een verplichte btw-toeslag van 21 %


***  leerlingen krijgen in de eerste 2 jaar 15 minuten les per leerling. Samen of in groepjes van twee of drie, respectievelijk een half uur of drie kwartier les. Indien er geen groepje gevormd kan worden (door bijvoorbeeld leeftijd of niveau) dan wordt er individueel 20 minuten les aangeboden.

Het derde lesjaar en later is de lesduur altijd 20 minuten per leerling, ook bij samen les.


**** de leerlingen krijgen in de loop van het lesjaar een blokfluit van goede kwaliteit zonder verdere kosten.


Ad hoc samenspelactiviteiten zijn gratis.


Aantal lessen per jaar

Met uitzondering van de basisschoolvakanties wordt er iedere week lesgegeven. De lessen na de zomervakantie beginnen  de week na de start van de basisscholen. Er worden minimaal 37 lessen per jaar gegeven. Gedurende het lesjaar kan er een aantal keer een andere invulling aan de les worden gegeven, zoals bijvoorbeeld samenspel, repetitie voor een uitvoering etc. Dit ter beoordeling van de docent(e). Tijdens de twee jaarlijkse grote concerten van De Muziekschool, het Zomerconcert en het Winterconcert, zijn er geen lessen.


Betalen in termijnen

Voor overleg over betaling in termijnen kunt u contact opnemen met info@muziekschoolpijnacker.nl of 06-51436366.


Maatwerk is altijd mogelijk in overleg met bestuur en docenten!www.muziekschoolpijnacker.nl