vakantierooster

VAKANTIEROOSTER

Het cursusjaar start op 1 oktober 2023 en eindigt 30 september 2024

Met uitzondering van de basisschoolvakanties wordt er elke week lesgegeven. We starten na de zomervakantie een week na de start van de basisscholen.


START LESSEN NA DE ZOMERVAKANTIE 2023

In de week van 28 augustus 2023 starten de lessen weer.

Bij uitzondering starten enkele docenten een week eerder. Deze docenten informeren

hun leerlingen hierover.


HERFSTVAKANTIE

16 oktober t/m 20 oktober 2023


KERSTVAKANTIE

25 december 2023 t/m 5  januari 2024


VOORJAARSVAKANTIE

19 februari t/m 23 februari


GOEDE VRIJDAG en PASEN

29 maart en 1 april


MEIVAKANTIE

27 april  t/m 10 mei


HEMELVAART

donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei


PINKSTEREN

maandag 20 mei


ZOMERVAKANTIE

13  juli t/m 1 september 2024