basisscholen

BASISSCHOLEN

Muziek op de basisschool

Met als doel kinderen (verder) kennis te laten maken met muziek en hen muziek te laten 'ervaren' kan in samenwerking - en al naar gelang de wensen en mogelijkheden - een leuk pakket op maat worden samengesteld.

Samen een professionele basis leggen voor jarenlang muziekplezier!


Mooie voorbeelden zijn de samenwerking van De Muziekschool met zowel basisschool de Schatkaart in Pijnacker als de  Triangel in Delfgauw.

De Schatkaart

Sinds 1 oktober 2016 is De Muziekschool gehuisvest in basisschool De Schatkaart. Beide zijn blij met deze uiterst plezierige en soepele samenwerking, die meer inhoudt dan het alleen maar huren van lokalen voor de muzieklessen. De Schatkaart zoekt en grijpt haar kansen voor een brede ontwikkeling van haar leerlingen: ook cultuur en muziek zijn daar onderdeel van. De Muziekschool is blij daar op allerlei manieren een bijdrage aan te leveren. Zij laat muziek klinken in de school en verzorgt bijvoorbeeld workshops.

Kortgeleden hadden de  leerlingen een mooie muzikale ervaring. Zij gaven docente Margriet Tubbing feedback bij de  tryout van een muzikaal verhaal. Ondertussen maakten de leerlingen kennis met de viool, klarinet, hoorn en fagot en ervoeren zij  hoe muziek een sfeer, een personage of een gebeurtenis kan overbrengen.

Triangel

In het kader van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie investeeert de Triangel in meer en beter muziekonderwijs voor al hun leerlingen. Drie jaar lang ondersteunen de docenten van De Muziekschool de leerkrachten van de Triangel. Het eerste jaar geven ze wekelijks de muziekles samen. In de volgende twee jaar nemen de leerkrachten geleidelijk aan het stokje volledig over.

Vele vormen van samenwerking zijn mogelijk onder het motto Muziek voor Ieder Kind !

Schroom niet om voor meer informatie of overleg contact op te nemen: 06 514 36 366 of info@muziekschoolpijnacker.nl