basismuziekonderwijs"Muziek voor iedereen!"

BASISMUZIEKONDERWIJS

Welkom in de wereld van muziek! 

Dat is wat De Muziekschool jonge kinderen wil laten ervaren als zij deelnemen aan de cursussen

Spelen met Muziek en de lessen AMV/InstrumentOriëntatie.


De lessen peutermuziek, kleutermuziek en AMV/InstrumentOriëntatie worden verzorgd door Yvonne Rietbergen en zijn een uitnodiging tot het spelend ervaren van muziek.

Laat je meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, spelen, bewegen, luisteren en ontdekken!

De lessen vormen samen één traject. Dit kan in zijn geheel worden gevolgd, maar het is ook mogelijk een deel te volgen of later in te stromen. De lessen peutermuziek zijn opgedeeld in een aantal lesseries waarvoor telkens afzonderlijk kan worden ingeschreven.

Spelen met muziek voor peuters

De Peuterlessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger.


Tijdens de fantasievolle lessen gebruiken we allerhande materialen, zowel muzikale als 'buiten-muzikale'. De muziekinstrumentjes die aan bod komen zijn speciaal geschikt voor het jonge kind. De seizoenen vormen een belangrijke inspriratiebron voor liedjes en activiteiten in de les. Yvonne creëert een veilige en rustige sfeer die kinderen en (groot)ouders stimuleert om mee te doen en zichzelf te zijn. Doel van de lessen is om op speelse wijze een aantal facetten van muziek en muziek maken te ervaren en daar samen vooral veel plezier aan te beleven. Want plezier en interesse gaan hand in hand en zo kan een fundament gelegd worden voor een leven lang genieten van muziek. Het kan ook een aanzet of verdieping zijn om thuis meer met muziek bezig te zijn.


Gedurende het lesjaar worden 3 series van 11 lessen gegeven op de woensdagmorgen.

Leeftijd: rond de 1 jaar oud tot de basisschool.


Spelen met muziek voor kleuters

Ook in de kleuterlessen blijven de kinderen spelenderwijs muziek ontdekken.

De wereld van een kleuter wordt steeds groter en sociale contacten worden belangrijker. Om dit verder te stimuleren doen we o.a. kringspel en specifieke liedjes, waarbij ook heerlijk bewogen kan worden. De beweging helpt om de muziek heel lijfelijk te ervaren en zo te verinnerlijken. De seizoenen blijven een belangrijk onderwerp. Daarnaast zijn er andere thema’s die de nieuwsgierige kleuter zeker zullen interesseren. Er wordt veel gewerkt vanuit de fantasie en verbeelding.


De kinderen bespelen diverse kleine instrumentjes en bovendien leren ze de eerste liedjes op het cymbaal te spelen. Zo maken ze bewust kennis met toonhoogte, toonduur en wordt de oog-hand coördinatie en fijne motoriek gestimuleerd.


Daarnaast maken we al een kleine verkenning in de wereld van de muziekinstrumenten. Dit is een voorbereiding op de instrumentoriëntatie die in het AMV-traject een belangrijke plaats inneemt.


Het is een jaarcursus in groepsverband wekelijks op de maandagmiddag.

Algemeen Muzikale Vorming met InstrumentOriëntatie

Voor de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool is de AMV, Algemene Muzikale Vorming, een uitgelezen mogelijkheid om (verder) met muziek in aanraking te komen en zich te oriënteren op een instrument!


De AMV lessen leggen een goede basis voor instrumentale muziekles. Veel  kinderen kiezen na dit AMV-jaar gericht een instrument om zich muzikaal verder te ontwikkelen.


De AMV-lessen zijn opgebouwd uit een paar vaste activiteiten en thema’s, die steeds na een aantal lessen wisselen. In de loop van het jaar leren de kinderen zo over klank, ze leren basaal van blad zingen, maken een kleine aanvang met de blokfluit, spelen ‘music mind games’ (muzikale spelletjes) om de basis te leren van muzieknotatie en ritme, leren over de dirigent en maken kennis met wonderkind Mozart.

Ook wordt er kennis gemaakt met muziekinstrumenten. Eerst in de les, daarna tijdens de instrumentenparade en tenslotte in een tweetal proeflessen naar keuze bij de 'echte docent' van de muziekschool. 


Yvonne vindt het belangrijk dat de kinderen zelf kunnen ondervinden en ervaren hoe iets werkt door het te doen. Dat is effectief en het geeft veel plezier. Het is dan ook de rode draad in alle lessen. Bij de lessen over klank en geluid wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met verschillende materialen en bij de les over de dirigent mogen de kinderen ook zelf dirigeren. En hoe zou het zijn om zelf een muzikaal wonderkind te zijn ….


Het is een jaarcursus in groepsverband wekelijks op de maandagmiddag.


www.muziekschoolpijnacker.nl