basismuziekonderwijs

BASISMUZIEKONDERWIJS

Welkom in de wereld van muziek! 

Dat is wat De Muziekschool jonge kinderen wil laten ervaren als zij deelnemen aan de cursussen

Spelen met Muziek en de lessen AMV/InstrumentOriëntatie.


De muziekschool heeft een bijzonder muziekeducatietraject voor het jonge kind.

Het is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 8 jaar oud. Het traject is ontstaan vanuit een behoefte jonge kinderen muziek aan te bieden, passend bij de leeftijd. Veel cursussen elders starten of eindigen bij een bepaalde leeftijd en ook is er niet altijd een vervolg.

Bij ons, De Muziekschool Pijnacker, is het mogelijk om bij dezelfde docent door te stromen naar een hoger niveau, zodat de leerlijn doorloopt. Na afloop kunnen de kinderen doorstromen naar de instrumentale lessen of zang.

Het traject is als één geheel te volgen, maar het is ook mogelijk om tussentijds in te stromen.

De drie delen van het traject, die de leeftijd van het kind volgen, worden hieronder beschreven.

 

Alle lessen zijn een uitnodiging tot het spelend ervaren van muziek.

Bijkomend voordeel is dat uit onderzoek is gebleken dat muziek o.a. sociaal gedrag, taalontwikkeling en zelfexpressie kan stimuleren en vergroten. Laat je dus meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, musiceren, spelen, bewegen, luisteren en ontdekken!


De lessen worden verzorgd door Yvonne Rietbergen

Door bijbehorende video's te bekijken krijgt u een leuk beeld van de verschillende lessen.

Spelen met muziek voor Peuters

kinderen van 2  tot 4 jaar

 

Peuters kunnen intens genieten van muziek. Ze kunnen doodstil zitten als ze geboeid luisteren en ze kunnen stampen, trommelen en meedoen met een aanstekelijk enthousiasme. Verwondering en ‘zelf doen’ zijn belangrijke peuterthema’s.

De lessen hebben een aantal vaste onderdelen die herkenning en regelmaat geven. Daarbinnen verschillen de thema’s per seizoen, die altijd dichtbij de leefwereld van het kind liggen. Er wordt veel gezongen en iedere les komen er weer heel veel leuke en opwindende materialen uit de mand of tas. Van de lieve handpop die van alles beleeft, tot ballen, doekjes, of muziekinstrumenten. De muziekinstrumentjes die aan bod komen zijn speciaal geschikt voor het jonge kind en ze kunnen ze zelf bespelen.

 

Yvonne creëert een veilige en rustige sfeer die kinderen en ouders stimuleert om mee te doen en zichzelf te zijn. Doel van de lessen is om op speelse wijze een aantal facetten van muziek en muziek maken te ervaren en daar samen vooral veel plezier aan te beleven. Want plezier en interesse gaan hand in hand en zo kan een fundament gelegd worden voor een leven lang genieten van muziek. De lessen kunnen ook een aanzet of verdieping zijn om thuis meer met liedjes en muziek bezig te zijn.

 

De lessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger. De jaarcursus is verdeeld in (meestal 3) lessenseries waarvoor afzonderlijk ingeschreven kan worden.

Spelen met muziek voor Kleuters

kinderen groep 1 en 2 van de basisschool

 

De kleuters reizen iedere week naar een muzikaal sprookjesland, waar van alles te beleven valt. Ooit gezwommen in de sprookjeszee? Of een wonderlijk zingende echoput ontmoet? Ben je wel eens veranderd in een kikker, of als astronaut naar de maan gevlogen? Tijdens de muzieklessen voor kleuters kunnen de kinderen dit (en nog veel meer!) ervaren.

 

Werkend vanuit de fantasie en verbeelding leren en ervaren de kinderen spelenderwijs muziek. De wereld van een kleuter wordt steeds groter en sociale contacten belangrijker. Dat vindt zijn weerklank in de activiteiten in de lessen. Beweging is een belangrijk onderdeel van de les, omdat het een essentieel onderdeel is van de wereld van het kind. Het helpt hen bovendien om de muziek heel lijfelijk te ervaren en daardoor te verinnerlijken.


De kinderen bespelen tijdens de lessen diverse kleine instrumentjes en daarnaast maken ze kennis met het cymbaal. Zo maken ze bewust kennis met toonhoogte, toonduur en wordt de oog-hand coördinatie en fijne motoriek gestimuleerd. Het traject Kleutermuziek duurt één of twee jaar, afhankelijk van de leeftijd waarop het kind instroomt. Na het kleutertraject zijn de kinderen klaar om door te stromen naar de cursus Algemene Muzikale Vorming.

Algemeen Muzikale Vorming met InstrumentOriëntatie

kinderen groep 3 en 4 van de basisschool

 

De kinderen van de AMV-Instrumentorientatieklas reizen wekelijks naar muziekland. Een wonderlijk land, dat je op diverse manieren kunt bereiken, maar waar je nooit een paspoort of reisbagage voor nodig hebt.


Het jaar is ingedeeld in periodes, waarin bepaalde aspecten van muziek centraal staan. Zo beginnen we het schooljaar met experimenten rond geluid, klank en trilling. In een volgende periode komen ritmische notatie en cymbaal spelen aan bod en zo verder. Alles op een toegankelijke, vrolijke en afwisselende manier. Door het jaar heen leren de kinderen zo een aantal liedjes op cymbaal en blokfluit spelen, de basis van muzieknotatie, eenvoudig van blad zingen en instrumentkunde (de instrumentenparade). Verder leren ze over orkest en dirigent en mogen ze natuurlijk zelf ook een keer de dirigent van het kinderorkest zijn. En er wordt gezongen! De kinderen leren door veel te doen en te experimenteren.

 ‘Proberen is leren’ is het motto. En dat geeft veel plezier, gezien de enthousiaste reacties van de kinderen over deze cursus.

 

Na de AMV les kiezen de meeste kinderen voor instrumentale muziekles of zang. De AMV lessen vormen daarvoor een goede basis. Ook kan het de kinderen helpen om gemakkelijker een instrument te kiezen, omdat ze tijdens de instrumentenparade met de instrumenten hebben kennisgemaakt.

In het laatste deel van de AMV-cursus kan ieder kind twee gratis proeflessen kiezen, om te ervaren hoe het is om dat instrument te bespelen, hoe een les gaat en om kennis te maken met de betreffende docent.

Zo wordt de keuze nog eenvoudiger.

Video kennismaken met Kleuterles.

Start om af te spelen.

Video kennismaken met Algemeen Muzikale Vorming- Instrumentorientatie. Start om af te spelen.