basismuziekonderwijs

 

 

"Muziek voor iedereen!"

BASISMUZIEKONDERWIJS

Welkom in de wereld van muziek!

Dat is wat De Muziekschool kinderen wil laten ervaren als zij deelnemen aan de cursus

Spelen met Muziek en de lessen AMV/InstrumentOriƫntatie.

Spelen met muziek

Docente Hilde de Wolf laat kinderen vanaf vijf/zes jaar oud kennismaken met muziek. Hilde werkt heel creatief vanuit de belevingswereld van het kind, verhalend, speels, knutselend, kleurend en ook beeldend voor anderstaligen. Door middel van een begeleidend verhaal in versvorm kunnen de kinderen spelenderwijs kennismaken met de vijf tonen van de blokfluit. De leerlingen krijgen een lesboekje en een kwalitatief goede blokfluit. De cursus maakt een opstapje naar het notenbeeld. Een muziekfeest voor jonge kinderen!

Ouders mogen in overleg met Hilde regelmatig een kijkje komen nemen in de les. Lessen: alleen of in kleine groepjes wekelijks op maandagmiddag.

Basisvorming InstrumentOriƫntatie

Voor de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool is de AMV, Algemene Muzikale Vorming, een uitgelezen mogelijkheid om (verder) met muziek in aanraking te komen en zich te oriƫnteren op een instrument!

Tijdens de lessen komen maat, ritme, melodie en noten lezen aan de orde. Dat gebeurt met behulp van slagwerk, zoals trommels, triangels, boomwhackers, klokkenspellen en xylofoons. De leerlingen krijgen een kwalitatief goede blokfluit en leren daarop te spelen. Ook wordt er kennis gemaakt met muziekinstrumenten. Eerst in de les, daarna tijdens de instrumentenparade en tenslotte in een tweetal proeflessen naar keuze bij de 'echte docent' van de muziekschool.

De cursus is een goede voorbereiding op de keuze voor een instrument.

Lessen : in groepsverband wekelijks op de maandagmiddag.

Docente Hilde de Wolf.

www.muziekschoolpijnacker.nl