basismuziekonderwijs"Muziek voor iedereen!"

BASISMUZIEKONDERWIJS

Welkom in de wereld van muziek! 

Dat is wat De Muziekschool jonge kinderen wil laten ervaren als zij deelnemen aan de cursussen

Spelen met Muziek en de lessen AMV/InstrumentOriëntatie.

Spelen met muziek voor peuters

Laat je meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, spelen, bewegen, luisteren en ontdekken. De lessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger en worden verzorgt door Yvonne Rietbergen.


Tijdens de fantasievolle lessen gebruiken we allerhande materialen, zowel muzikale als andere. De muziekinstrumentjes die aan bod komen zijn speciaal geschikt voor het jonge kind. De seizoenen vormen een belangrijke inspriratiebron voor liedjes en activiteiten in de les. Yvonne creëert een veilige en rustige sfeer die kinderen en (groot)ouders stimuleert om mee te doen en zichzelf te zijn. Doel van de lessen is om op speelse wijze een aantal facetten van muziek en muziek maken te ervaren en daar samen vooral veel plezier aan te beleven. Want plezier en interesse gaan hand in hand en zo kan een fundament gelegd worden voor een leven lang genieten van muziek. Het kan ook een aanzet of verdieping zijn om thuis meer met muziek bezig te zijn. De lessen sluiten aan bij thema’s uit de vier seizoenen, omdat dat dicht bij de belevingswereld van de peuters ligt. Vaak zijn ze in de vorm van een klein verhaal. Iedere les heeft een aantal vaste elementen die zorgen voor regelmaat en herkenning.


Gedurende het lesjaar worden 3 series van 11 lessen gegeven op de woensdagmorgen.

Leeftijd: rond de 1 jaar oud tot de basisschool.


Spelen met muziek voor kleuters

Docente Hilde de Wolf laat kinderen vanaf vijf/zes jaar oud kennismaken met muziek. Hilde werkt heel creatief vanuit de belevingswereld van het kind, verhalend, speels, knutselend, kleurend en ook beeldend voor anderstaligen. Door middel van een begeleidend verhaal in versvorm kunnen de kinderen spelenderwijs kennismaken met de vijf tonen van de blokfluit. De leerlingen krijgen een lesboekje en een kwalitatief goede blokfluit.  De cursus maakt een opstapje naar het notenbeeld. Een muziekfeest voor jonge kinderen!


Ouders mogen in overleg met Hilde regelmatig een kijkje komen nemen in de les.

Het is een jaarcursus alleen of in kleine groepjes wekelijks op maandagmiddag.

Algemeen Muzikale Vorming met InstrumentOriëntatie

Voor de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool is de AMV, Algemene Muzikale Vorming, een uitgelezen mogelijkheid om (verder) met muziek in aanraking te komen en zich te oriënteren op een instrument!

Tijdens de lessen komen maat, ritme, melodie en noten lezen aan de orde. Dat gebeurt met behulp van slagwerk, zoals trommels, triangels, boomwhackers, klokkenspellen en xylofoons. De leerlingen krijgen een kwalitatief goede blokfluit en leren daarop te spelen.


Ook wordt er kennis gemaakt met muziekinstrumenten. Eerst in de les, daarna tijdens de instrumentenparade en tenslotte in een tweetal proeflessen naar keuze bij de 'echte docent' van de muziekschool. 

De cursus is een goede voorbereiding op de keuze voor een instrument.


Het is een jaarcursus in groepsverband wekelijks op de maandagmiddag.

Docente Hilde de Wolf.

www.muziekschoolpijnacker.nl